Beeldende vorming

Voor de ontwikkeling van de creatieve expressie en het ruimtelijk inzicht, vindt de school het concrete fysieke handelen, het manipuleren van materialen en een uitgebreide ruimtelijke oriëntatie van groot belang. Het vak beeldende vorming levert hier een belangrijke bijdrage aan.
Wekelijks krijgen alle groepen les van een vakdocent. Deze laat de kinderen, binnen de gegeven opdracht, op hun eigen wijze en niveau onderzoekend aan het werk gaan. Er wordt gekleid, geschilderd, getekend in zand, met kralen geregen, getimmerd enzovoort. Het thema van het project van dat moment is leidraad voor de opdracht waarmee wordt gewerkt. Met deze doorlopende kunstzinnige oriëntatie ontwikkelen de kinderen hun vermogen om zich creatief uit te drukken, wat tevens de ontwikkeling van andere talenten ondersteunt. Hersenonderzoek heeft aangetoont dat kunstzinnige scholing van grote waarde is voor onder meer de cognitieve ontwikkeling.

 

Op de Jan van Rijckenborghschool krijgen niet alleen de beeldende-, muzikale- en dramatische vorming ruime aandacht. Ook taalgebruik, spreken, opstellen en diverse dichtvormen hebben een belangrijke plaats in het lesprogramma.