De school

De Jan van Rijckenborghschool is een kleinschalige basisschool, waar ‘Leren met Hart, Hoofd en Handen’ uitgangspunt is. Wij bieden naast de cognitieve vakken als taal en rekenen die gedifferentieerd worden aangeboden, thematisch projectonderwijs. Creativiteit in de vorm van muziek, drama en beeldende vorming nemen een belangrijke plaats in. 
De Jan van Rijckenborghschool is gericht op een brede en gevarieerde ontwikkeling van het kind. Een ontwikkeling waarin het kind leert samenwerken en delen en een krachtige eigenheid ontwikkelt.

 

De leerkrachten baseren zich in hun levenshouding op de leer van het Rozenkruis. De filosofie van het Rozenkruis wordt niet onderwezen op school, maar komt tot uitdrukking in de bewuste persoonlijke levenshouding van de leerkrachten. Hiermee willen zij een voorbeeld zijn voor de kinderen en een schoolklimaat aanbieden, waarin kinderen zich veilig voelen en hun natuurlijke openheid kunnen behouden. Veel ouders ervaren dit als een warme en respectvolle sfeer op school.

De school verwelkomt alle kinderen, ongeacht afkomst, cultuur of religie. Wel wordt van de ouders verwacht dat ze de grondslag en doelstelling van de school respecteren. Op dit moment is 10% van de gezinnen lid van het Rozenkruis en komen de kinderen veelal uit de buurt of de eigen stad.

 

De school heeft een doorlopend lesprogramma. Dat houdt in dat alle kinderen tussen de middag op school blijven en daar hun zelf meegebrachte lunch opeten.

 

Jan van Rijckenborgh was een belangrijke persoon in het Rozenkruis. Op zijn initiatief zijn de scholen opgericht. De scholen vallen onder het neutraal (niet religieus) bijzonder (niet openbaar) onderwijs. Hierdoor is er geen verplichting om te fuseren bij een laag aantal leerlingen.