Visie

Kinderen zijn van nature nog in verbinding met hun spirituele kern. Ze leven nog in het grote ‘waarom?’ Het kind heeft een omgeving nodig waarin het deze natuurlijke openheid kan behouden, een omgeving waarin het de impulsen van zijn ziel kan herkennen en voelen. Zo kan het kind zich ontwikkelen op een manier die dicht bij hem zelf ligt en leert het vertrouwen op de keuzes voortkomend uit zijn diepste verlangens. Het kind ontwikkelt zelfautoriteit.
  

  

Ieder kind bewandelt zijn eigen individuele levensweg. Via het spel met andere kinderen en het contact met volwassenen, ontmoet het kind zichzelf. Het leert zijn voorkeuren, zijn drif

ten, zijn talenten en zwaktes kennen. Binnen het onderwijs is het belangrijk om deze sociale processen te begeleiden en voor de kinderen inzichtelijk te maken, zodat ze een plezierige en gezonde relatie met zichzelf en hun omgeving kunnen opbouwen. Voldoende ruimte om te spelen is hierin essentieel.

 

Voor een evenwichtige en ervaringsgerichte ontwikkeling is het belangrijk om alle niveaus in het kind aan te spreken. Het gevoelsniveau, evenals het cognitieve en creatieve niveau dienen zich evenredig te ontwikkelen. Via het spel en de fantasie drukt het kind zijn levensenergie uit, wat de gehele ontwikkeling ten goede komt. De verschillende niveaus werken onderling samen. Zo wordt cognitieve leerstof beter opgenomen als het ook op creatieve, muzikale of fysiek wijze wordt uitgedrukt. En omgekeerd biedt interessante leerstof materiaal om mee te spelen.