Voor ouders

De ouderbetrokkenheid op de Jan van Rijckenborghschool is hoog.

Er zijn verschillende werkgroepen waar ouders zich op inschrijven. 

Via een nieuwsbrief worden ouders op de hoogte gehouden van de actuele ontwikkelingen en via Parro, dat wij gebruiken voor de oudercommunicatie worden foto's en verhalen uit de klassen gedeeld.