Rapportgesprekken

De school streeft ernaar om de kinderen zodanig te motiveren dat ze graag en vanuit zichzelf werken. De school waardeert de leerprestaties met 3-4 wekelijkse methodegebonden toetsen en op basis van het halfjaarlijkse CITO-leerlingvolgsysteem. Het CITO-leerlingvolgsysteem houdt in groepsplan.
Twee maal per schooljaar wordt aan de kinderen een rapport uitgereikt. Hierin wordt een beoordeling weergegeven op basis van de CITO score, namelijk de zogenaamde vijfpuntssschaal 1 t/m 5. Op basis van dit rapport wordt met de ouders een gesprek gevoerd over de ontwikkeling van hun kind. Hierbij zijn altijd de beide duo-leerkrachten aanwezig. Het gesprek duurt 15 minuten. Na de bespreking wordt het rapport door ouders en leerkrachten ondertekend voor gezien. Het rapport wordt bewaard in het leerlingendossier.

 

Indien er vanuit de ouders of de leerkrachten behoefte is aan meer afstemming en overleg wordt een vervolggesprek gepland. Bij deze gesprekken is altijd tenminste een van de leerkrachten en een teamlid aanwezig.