Tussen de middag

Alle kinderen van de Jan van Rijckenborghschool blijven tussen de middag op school en eten hun zelf meegebrachte lunch in hun eigen klaslokaal. Dit wordt begeleid door overblijfouders. De kleuters hebben een uur pauze en spelen apart. De hogere groepen hebben een half uur pauze.
Het overblijven tussen de middag wordt geregeld door overblijfouders. Zij zijn ingeroosterd op vaste dagen en ontvangen hiervoor een vergoeding. De eindverantwoordelijkheid voor het overblijven ligt bij de school. De bijdrage die alle ouders betalen voor de begeleiding van hun kinderen tijdens het overblijven, wordt jaarlijks vastgesteld. Alle ouders ontvangen hiervoor een rekening per schooljaar. De financiën worden beheerd door het “Overblijfcollectief”.

Contactpersonen voor het overblijven zijn voor Heiloo: Marcus en Louise.