Ouderparticipatie

Op de Jan van Rijckenborghschool is de ouderparticipatie groot.

Om de leerkrachten te ontlasten van allerlei taken wordt regelmatig de hulp van ouders gevraagd en ingezet. Aan het begin van het nieuwe schooljaar worden ouders uitgenodigd om in te tekenen op lijsten, waarop verschillende activiteiten staan aangegeven. Voorbeelden van oudertaken zijn: overblijven, leesbegeleiding, koken, naaien, het begeleiden van excursies of schoolkamp, hulp bieden bij feesten, schoonmaken van lokalen, pleinonderhoud, luizencontrole, public relations enzovoort. Voor iedere klas zijn een of twee klassenouders aangesteld. Zij worden gevraagd om extra hulp te bieden bij voorkomende gelegenheden, zoals feestdagen.

Veel ouders ervaren het als plezierig om een aandeel te kunnen leveren in het onderwijs van hun kinderen en om betrokken te zijn bij het schoolleven.