Team

LEERKRACHTEN

Op de Jan van Rijckenborghscholen staan 1 of 2 groepsleerkrachten voor de klas. Er zjin vakleerkrachten beeldende vorming, drama en bewegingsonderwijs. De scholen beschikken gelukkig over een aantal breed inzetbare invalleerkrachten.

 

INTERNE BEGELEIDING EN REMEDIAL TEACHING

Beide Jan van Rijckenborghscholen hebben een intern begeleider (I.B.). De Intern Begeleider draagt de verantwoordelijkheid voor de jaarlijkse aanpassing van de zorgondersteuningsplannen, het schrijven van eventuele handelingsplannen door de leerkracht en het maken van groepsplannen. Daarnaast coördineert de Intern Begeleider de activiteiten op het gebied van Remedial Teaching, die meestal worden uitgevoerd in samknwerking met het lokale Samenwerkingsverband (SWV Noord-Kennemerland in Heiloo).

Juf Natascha

Groep 1-2

Juf Marije

Groep 1-2

Juf Coralie

Groep 3-4

Intern begeleider


Juf Mir

Groep 3-4

Juf Lin

Groep 5-6

Meester Raphael

Groep 5-6

Directeur


Juf Enide

Groep 7-8

Juf Hilke

Groep 7-8

Juf Ronith

Remedial teacher

Juf Sylvia

Vakdocent Beeldende vorming

Meester Dave

Gymmeester

Juf Zoë

Stagiaire beeldende vaktherapie

Juf Meru

Vakdocent drama